Wegens de onvoorstelbaar arrogante en hebzuchtige houding van het College van Kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Kerk Ameland inzake het verstrekken van een nieuwe erfpachtovereenkomst per 1 januari 2016 hebben wij helaas moeten besluiten onze bungalow te verkopen.

Wij hebben sinds 1985 veel plezier beleefd aan ons huisje op het mooie eiland Ameland maar de onvoorstelbare hebzucht van een nota bene kerkelijke instantie waar je dit zeker niet van zou mogen verwachten heeft het ons onmogelijk gemaakt het huisje nog langer aan te houden.

Wij zullen te zijner tijd hier uitgebreid verslag doen van de houding van voornoemd College en zullen daarbij de meest relevante documenten over dit onderwerp publiceren, dit om toekomstige erfpachters te waarschuwen voor praktijken "waar een notoire huisjesmelker in Amsterdam zich voor zou schamen". Dit laatste is overigens een citaat van onze advocaat die doorgaans veel met erfpachtzaken te maken heeft.

In dit verslag zullen we zeker niet schromen de hoofdrolspelers in deze kwalijke zaak bij naam te noemen, bijvoorbeeld van degene die zijn toevlucht op Ameland heeft gezocht nadat hij moedwillig zijn gerenommeerde drukkerij in Leeuwarden failliet heeft laten verklaren om onder zijn verantwoordelijkheid jegens een ziek personeelslid uit te komen.

Wordt vervolgd!

Contact: contact@onshuisjeopameland.nl